LETTELE – Mede namens het bestuur van de gemeente Deventer worden alle Lettelenaren, jong en oud, uitgenodigd om op 13 april 2023, 13.30 uur aanwezig te zijn bij de speciale herdenking voor de gesneuvelde Canadese militairen van de Royal Canadian Dragoons bij ons monument op het kruispunt in het dorp.

Leden en veteranen van het Regiment van de Royal Canadian Dragoons komen op 13 april a.s. naar Lettele om hun gesneuvelde militairen te herdenken.

De herdenking wordt georganiseerd in samenspraak met onze Canadese gasten en de gemeente Deventer. Wij hopen dat velen van u in de gelegenheid zullen zijn om de herdenking bij te wonen. Vanaf 13.15 uur bent u van harte welkom.