Samenwerken loont! Maar waarom eigenlijk?

Samenwerken: we leren het vaak van jongs af aan al op school. Als je samenwerkt met elkaar kun je veel van elkaar leren. Samenwerken loont ook in het bedrijfsleven. Je kunt je product of dienst vaak veel beter maken als je er samen aan werkt.

Gemeenschappelijke belangen

Dat wisten kooplieden in de Middeleeuwen al. Ze verenigden zich in allerlei groepen om hun eigen en hun gemeenschappelijke belangen te dienen. Ze verhandelden bepaalde producten of deden zaken met andere steden en noemden hun samenwerkingsverband een Hanze. Dat was in een tijd zonder internet, social media, kranten, kamers van koophandel en adviesbureaus van belang voor het uitwisselen van kennis en ervaring over prijzen, maten en gewichten, handelsgebruiken en munteenheden. Het was ook voordelig om bedrijven in andere steden voordeeltjes te geven in ruil voor het terug ontvangen van dergelijke voordeeltjes, zoals vrijstelling van bijvoorbeeld haven- en kadegelden, het gebruik van een hijskraan en van pakhuizen.

Van koopliedenhanze naar stedenhanze

Vanaf ongeveer 1350 waren het stadsbesturen die deelgenoten waren in het Hanzeverbond. In de stadsbesturen van die steden hadden trouwens heel wat kooplui zitting. Ze vormden een Europees samenwerkingsverband dat eeuwenlang het economisch leven zou bepalen, maar dat ook grote invloed zou uitoefenen op cultuur, kunst, onderwijs en bestuur en zoals gezegd de handel. In 1531 werd De Waag gebouwd als weeghuis. Voordat de handelswaar bij De Waag terechtkwam hadden kooplieden echter al op allerlei verschillende manieren met elkaar samengewerkt. Samenwerken loont! Ook vandaag de dag in de hanzestad Deventer.

Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers en Geerle van der Wijk vragen zich wekelijks af What The H*nze?!… Deze reeks artikelen geeft antwoord op al je vragen over de historie, het heden en toekomst van de Hanze.

De volledige column is te lezen via www.hanzejaardeventer.nl

Vorig artikelHanzejaar in Deventer van start
Volgend artikelDickens Festijn Deventer wint publieksprijs Gouden Giraffe