Waarom kwam je de waarzegger en de troubadour op de markt tegen?

De slogan: ‘De markt is van alle markten thuis’, vast weleens ergens tegengekomen. Deventer heeft er vandaag de dag vijf. Deventer is echter sinds de Hanzetijd al van alle markten thuis!

Uiteraard waren er wekelijkse markten. Daar werden vooral producten aangeboden uit het omliggende platteland. Maar belangrijker waren de vijf jaarmarkten. Die duurden telkens twee weken en ze pasten in een internationaal handelspatroon. Hier kwamen producten te koop uit ver weg gelegen gebieden, als wol en vlas, wijn en bier, zeevis, aardewerk, zout, pelzen, was en kruiden. Met een jaarmarkt was het ook feest in de stad. Troubadours, potsenmakers en berengeleiders, waarzeggers en kwakzalvers zorgden voor de feestvreugde.

Goede verbindingen

Markten waren alleen mogelijk dankzij goede verbindingen. Dat was ook de reden dat je de waarzegger en de kwakzalver, maar ook de troubadour op menige markt tegenkwam. Deventer was gelegen op een knooppunt van wegen over water en over land naar en van alle windstreken.

Constante goederenstroom

Deventer vormde het eindpunt van een constante goederenstroom via die wegen vanuit Duitse landen. Hier werden waren opgeslagen, verhandeld en doorgevoerd, vooral naar Holland. Deventer kooplieden trokken over de wegen met hun waren het Hanzegebied door, zakenlui van elders kwamen naar de IJsselstad en rond de Brink stonden de handelshuizen. Zoals bijvoorbeeld het door de haringkoopman Herbert Dapper in 1575 gebouwde koopmanshuis De Drie Haringen aan de Brink achter De Waag. Handelshuizen die ook van alle markten thuis waren.

Rene Berends, Clemens Hogenstijn, Harry Webers, Geerle v.d. Wijk vragen zich wekelijks af What The H*nze?!… Een reeks over historie, heden en toekomst van de Hanze.
De gehele column is te lezen op www.hanzejaardeventer.nl