DEVENTER – De gemeente Deventer heeft voor 2023 tot en met 2026 het Sportakkoord herijkt. Daarin staan de ambities en doelstellingen vastgelegd die de gemeente en partners op het gebied van sport en bewegen samen hebben afgesproken.

Het Sportakkoord is opgesteld in samenwerking met partners uit het onderwijs (kindcentrum ‘t Palet), de zorgsector (eerst Solis en dat wordt Deventer Ziekenhuis) en uit de lokale sportwereld (Sportbedrijf Deventer, volleybalvereniging Avior) en met verschillende andere Deventer sportverenigingen.

“Met deze aanpak, willen we sport en bewegen zo breed mogelijk in de stad inzetten zodat zoveel mogelijk inwoners op de een of andere manier aan sport te laten meedoen”, zegt wethouder Rob de Geest (Sport). “We focussen dan ook op drie pijlers: ‘sport en zorg’, ‘sport en onderwijs’, ‘open sportverenigingen’.”

Sport en zorg
Ook na 2023 zal de wijkmakelaar sport en bewegen worden ingezet. De wijkmakelaar helpt inwoners die willen gaan sporten of bewegen maar niet weten wat bij hen past of waar ze terecht kunnen. Deze wijkmakelaar verwijst hen door naar passende sport- of bewegingsactiviteiten.
Ook wordt verbinding gelegd met de regeling School en Omgeving. Leerlingen (en hun ouders) van scholen die meedoen aan school- en/of wijk activiteiten kunnen door de wijkmakelaar worden doorverwezen naar bestaand sport- en beweegaanbod.

Sport en onderwijs
Sportclinics worden beter aangesloten bij bestaande sport- en beweegactiviteiten die na
schooltijd worden georganiseerd. Dit moet leerlingen stimuleren om te sporten en te bewegen, met name jongeren die moeilijker toegang krijgen tot sport- of bewegingsfaciliteiten.

Om extra te werken aan het verbeteren van de motorische vaardigheden van leerlingen kunnen scholen meedoen aan een project voor Motorische Remedial Teaching (MRT). Op basis van de resultaten van de motorische testen die vakdocenten in de gymles doen, kunnen leerlingen een doorverwijzing krijgen naar de MRT-lessen.

Open sportverenigingen
De afgelopen jaren zijn goede ervaringen opgedaan met de inzet van een sportparkmanager op de sportparken Borgele, Colmschate Zuid en De Vijfhoek. Door die inzet werden nieuwe activiteiten gestimuleerd en werd er gewerkt aan het verdere openen en toegankelijker maken van sportverenigingen. Vanuit het lokaal sportbeleid is voor de komende jaren budget beschikbaar om
sportverenigingen te professionaliseren door de inzet van een sportparkmanager en/of
clubkadercoach aanvullend op het budget uit het lokale sportbeleid.

Financiële middelen Rijk
Met die drie pijlers sluit het akkoord ook aan een plan van aanpak van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het beleid van de gemeente Deventer. Het Deventer Sportakkoord is eigenlijk een verdere uitwerking van het landelijk Sportakkoord van VWS-minister Conny Helder. Na goedkeuring door het ministerie, kan € 73.383 definitief worden toegekend voor het uitvoeringsprogramma in 2023. Deventer ontvangt de uitvoeringsgelden voor de jaren 2024 tot en met 2026 zodra het plan van aanpak voor GALA door het ministerie wordt goedgekeurd. Dit zal later dit jaar bekend worden gemaakt.

Vorig artikelVragen namens Deventer Belang aan Deventer college over de N348
Volgend artikelKwart miljoen euro voor creatieve ontwikkeling jongeren