DEVENTER – De fractie van de lokale politieke partij Deventer Belang heeft een bericht in de lokale krant over de N348 vragen gesteld aan het college. Luister hieronder naar het interview op Koekstad 94.4 fm met Bert Kleine Schaars

Geacht college, de fractie van Deventer Belang, heeft geschrokken kennis genomen van een artikel in de Stentor van 21 juni over wijze van aanpak en uitvoering van het groot onderhoud aan de N348 door de provincie en de gemeente Deventer. De kop en trekking van het artikel roept, niet alleen bij ons als fractie, maar vooral ook bij ondernemers en omwonenden aan de N348, veel vragen op.

Vooropgesteld dat wij als Deventer Belang de vereisten van dit onderhoud begrijpen en zeker ook ondersteunen. In de raadsmededeling van 12 juni staat echter een veel genuanceerder verhaal met de deelaanpak van het tracé dan nu geschetst in het artikel.

Dat leidt voor onze fractie tot de volgende constateringen en vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat voor een juiste verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van de N348 enorm belangrijk is. Dat deze aanpak meer vraagt ​​dan alleen een algemeen bericht aan de reguliere automobilist? Denk daarbij ook aan rijroute voor ambulanceverkeer richting Raalte / Zwolle.
  2. Heeft de provincie, de gemeente of het college eraan gedacht dat de bereikbaarheid van de diverse ondernemingen van het grootste belang is voor de dagelijkse bedrijfsvoering? Wordt nu een voorbeeld van de intratuinvestiging Deventer als een ondernemer in zowel de raadsmededeling als in het krantenartikel?
  3. Op welke wijze is er contact geweest met bijvoorbeeld Klooster Nieuw Sion, loonwerkbedrijf Markvoort, Paardenstal de Kranekamp en restaurant NUNU. Maar ook de ambulancepost aan de Raalterweg 18A Schalkhaar, allen aan of direct afhankelijk van hun bereikbaarheid via de N348. Dit is natuurlijk slechts een selectie van bedrijven die met deze genoemde afsluitingen te maken hebben.
  4. Zal de rijroute voor ambulances langer worden en dus meer tijd vragen? Of zijn daar uitzonderingen voor bedacht qua rijroute en ook met hen doorgesproken?
  5. Als er nog geen contact is geweest met oa de ambulancepost en de genoemde bedrijven, gaat u dat nog doen? En zo ja, op welke termijn?
  6. Kunt u aangeven of genoemde bedrijven voldoende bereikbaar blijven en of die bereikbaarheid ook op diverse plekken langs de aanrijroute wordt gemaakt om mogelijke bezoekers niet te ontmoedigen.
  7. Na de recente jaren met veel omzetverlies door Corona genomende maatregelen kunnen een soortgelijke afsluiting opnieuw voor ernstig omzetverlies zorgen. Is het college het met ons eens dat dit niet betaalbaar is?
  8. Zijn er compensatiemogelijkheden voor dit mogelijke omzetverlies? Zo ja, welke en hoe kan de ondernemer daar gebruiken van maken. Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u het met ons van mening dat de communicatie over deze aanpak veel beter kan en dat dit weer zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid van omwonenden en bedrijven gedurende de aanpak van de N348.
  10. Heeft u in beeld wat de verschillende omrijroutes zijn en hoe groot de verkeersdruk mogelijk zal worden en de impact van de verschillende plekken van de stad en gemeente Deventer anders dan het gebruik van de reguliere route N348. Welke maatregelen u neemt om de overlast te verminderen.
Vorig artikel29, 30 juni en 1 juli Depotopruiming bij Kunst of Art in Zutphen
Volgend artikelSportakkoord zet Deventer in beweging