DEVENTER – Tussen 1 juni en 15 november maait Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) waterbodems en oevers. Door te maaien kan er voldoende water door kanalen en sloten stromen. Dit is van belang om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

WDODelta maait de oevers en bodems van kanalen en sloten voor een goede aan- en afvoer van water. Hiermee probeert het waterschap wateroverlast of watertekort zoveel mogelijk te voorkomen. Maaionderhoud is kostbaar. Daarom is ‘niet te veel, maar ook niet te weinig maaien’ het uitgangspunt. WDODelta houdt hierbij rekening met de functies van de kanalen en sloten en levert daar waar mogelijk maatwerk.

Aandacht voor flora en fauna

Zoals ieder jaar maait het waterschap met de nodige voorzorg en volgens de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met beschermde plant- en diersoorten. Zo hebben medewerkers een overzicht van deze plant- en diersoorten en maaien ze om nesten van vogels heen. Daarnaast worden extra maatregelen genomen in de voortplantingsperiode en blijft – op veel plaatsen waar het mogelijk is – begroeiing staan, zodat de biodiversiteit verbetert en het water wordt vastgehouden.

Hergebruik van maaisel

Het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van de kanalen en sloten is meestal geschikt om toe te passen als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. Bij interesse zijn agrariërs van harte uitgenodigd om mee te rijden met een kipper. WDODelta biedt jaarlijks maaisel van natuurvriendelijke oevers en sloten aan de lokale agrariër aan, die het vervolgens gebruikt als bodemverbeteraar. De kringloop van het maaisel is hierdoor klein. Daarmee bespaart het waterschap op vervoer, onnodige kosten en CO2-uitstoot.

Vorig artikelHanze-tentoonstelling in Museum De Waag
Volgend artikelTour de Danse rond het Grote Kerkhof