DEVENTER – De Hanze-tentoonstelling van Museum De Waag is van start! De tentoonstelling over de rol van Deventer als internationale handelsstad in de middeleeuwen is officieel geopend door wethouder Thomas Walder.

Onder toeziend oog van tentoonstellingsmaker Mariska de Bone, gemeentelijke archeologen Bart Vermeulen en Marieke van der Wal en bruikleengever Perwidr Strömm van het Gotland Museum in Visby te Zweden, werd op 27 mei het startsein door Walder als portefeuillehouder economie en internationaal beleid gegeven.

De nieuwste tentoonstelling van Museum De Waag heet ‘Hanzestad Deventer: handelen in Europa’. Aan de hand van opmerkelijke verhalen en spannende bodemvondsten ontdek je hoe de langeafstandshandel in de Hanzetijd werkte. De tentoonstelling geeft je een fascinerend inzicht in de rol die Deventer speelde in deze internationale handelsmarkt. Hoe liepen de verschillende handelsroutes, wat waren de gebruiken en welke producten werden er verhandeld? Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat darmparasieten uit beerputten in verschillende Europese Hanzesteden terug te voeren zijn op het land van herkomst. Van Tallinn in Estland tot aan Brugge in België en van Hanzehoofdstad Lübeck tot aan het Noorse Bergen.

Deventer: een internationale handelsstad

Deventer is een echte middeleeuwse stad. Toen Amsterdam en Rotterdam nog kleine dorpjes waren, hadden de Hanzesteden in het oosten van Nederland zich al ontwikkeld tot machtige handelscentra. Eén van de oorzaken: het krachtige Hanzenetwerk.

De handel ging grotendeels over zee met de eerste vrachtschepen van de middeleeuwen, de koggen. Door samenwerking konden de Hanzesteden efficiënter werken en bovendien was het veiliger om in elkaars gezelschap te reizen vanwege piraten. Vanaf het jaar 1356 was de Hanze niet alleen meer een verbond van de handelslieden uit de steden, maar van de steden als geheel. De handelswaar bestond onder andere uit zout, vis (haring en stokvis), granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De Hanze groeide uit tot een machtig netwerk van handelssteden in het gebied dat grenst aan de Noordzee en de Oostzee. Na je bezoek aan De Waag weet je alles over de Hanzestad Deventer.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Archeologie Deventer en het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Museumbezoek

De Hanze-tentoonstelling is tot en met 14 januari 2024 te zien in het oudste waaggebouw van Nederland. Meer informatie over het museumbezoek is te vinden op museumdewaag.nl.

Vorig artikelDeventer aangiftes leiden tot aanhouding
Volgend artikelWaterschap start maaiseizoen voor goede aan- en afvoer van water