DEVENTER – De Gemeenteraad van Deventer heeft het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om te onderzoeken of Burgerweeshuis (BWH) en De Nieuwe Keizer (DNK) onder één dak passen. De Raad heeft het College daarbij als eerste uitgangspunt meegegeven: “Instellingen komen samen op gelijkwaardigheid en met behoud van eigen identiteit.” Het tweede uitgangspunt was: “Het Poppodium, de Schouwburg en Kunstcircuit blijven behouden.”

Door het Burgerweeshuis

In de raadsmededeling van 27 juni 2023 staat de conclusie van het expertteam dat belast was met het onderzoek ‘Onder één dak’: “Geconcludeerd kan worden dat beide Programma’s van Eisen (van BWH en DNK) volledig niet naast elkaar in het gebouw passen. Zowel de leegstaande ruimten zijn onvoldoende en niet geschikt voor toevoeging van het Poppodium als andersom is de Schouwburg (grote zaal) niet geschikt voor een Poppodium en blijft er onvoldoende ruimte over voor een volwaardige Schouwburg functie.”

In de raadsmededeling wordt vol ingezet op de koers om beide culturele functies onder één dak te integreren. Hiermee negeert het College van Burgemeester en Wethouders de uitgangspunten van de Raad en de conclusie van het expertteam. Voor BWH zijn de opgetekende alternatieve scenario’s een No Go. Van gelijkwaardigheid en behoud van identiteit is dan geen sprake meer.

Het bestuur en de directie van BWH betreuren dat het College niet kiest voor de continuering van het volwaardige en succesvolle poppodium BWH. Het doet in onze visie geen recht aan het profiel en de ambities die Deventer heeft. Daarbij kiest het College bewust wéér de vertraging door het besluit over de toekomst van BWH uit te stellen.

Wij blijven staan achter de opgeleverde businesscase voor BWH op Haveneiland en kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het exploiteren van een popfunctie geïntegreerd met andere culturele functies van DNK.

Wij gaan ervan uit dat de Raad zich wél aan haar eigen uitgangspunten houdt en dat de Raad besluit dat het verder uitwerken van ‘Onder één dak’ zinloos is.

Daarnaast vertrouwen wij erop dat de Raad tegelijkertijd kiest voor de voortzetting van plan A: BWH op het Haveneiland zoals de meerderheid van de gemeenteraad in februari aangaf. Het onderzoek naar de vastgoedrisico’s op Haveneiland (plan A) wordt volgende week afgerond en openbaar. Tot op heden zijn er geen onoplosbare zaken uitgekomen die realisatie van Burgerweeshuis op Haveneiland in de weg staan.

Vorig artikelHanze Experience verwelkomt 10.000e bezoeker
Volgend artikelBij Poolshoogte klinkt de rauwe, ongepolijste stem van de toekomst