DEVENTER – De gemeente Deventer krijgt in de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks ruim 1,7 miljoen euro van het Rijk om extra medewerkers in te zetten op energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie.

Daarnaast krijgt de gemeente in 2023 een bedrag van bijna € 400.000 voor de uitvoering van de zero-emissiezone. Dit is een gebied in de binnenstad van Deventer waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 20 juni 2023 besloten hoe zij het geld dat van het Rijk komt, in wil zetten om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Deventer wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% verminderd hebben en in 2050 energieneutraal zijn.

Impuls voor verduurzaming

“Met dit geld kunnen we nog meer helpen bij initiatieven van bedrijven en particulieren die bezig zijn met verduurzaming. Het onlangs geopende Zonnepark Spoorzon is daar een mooi voorbeeld van,” aldus wethouder Thomas Walder.

Deventer duurzamer

In Deventer kunnen eigenaren meer ondersteund worden bij het verduurzamen van hun huizen. Dat geldt ook voor bedrijven en kantoren. Voor bedrijventerreinen wordt meer ingezet op Smart Energy Hubs (SEH). Hierin komen verschillende stromen van energie bij elkaar. Die energie kan dan weer door verschillende partijen gebruikt worden. Dit biedt een oplossing voor de overbelasting van het energienetwerk. Tot slot wordt de extra capaciteit ingezet op de aanleg van meer laadpalen, het Deventer Isolatie Programma en op innovaties, zoals de opslag van energie.

Zero-emissiezone

In 2017 heeft de gemeente Deventer de Green Deal ‘Zero Emissie Stadslogistiek’ ondertekend. Bestelbussen en vrachtwagens die leveren in de binnenstad, moeten in 2025 elektrisch zijn. Zo’n zero-emissiezone zorgt voor een flinke vermindering van de uitstoot van CO₂ en andere schadelijke stoffen. De gemeente werkt hierin samen met verschillende partijen in het stadscentrum en ook de transportsector is hierop voorbereid.

Vorig artikelNew kit 23/24: vanaf nu als pre-order te bestellen
Volgend artikelInformatieavond BBB over het bereikte coalitieakkoord