DEVENTER – De Stichting Erfgoed Lebuinuskerk krijgt vanaf 2023 een structurele bijdrage van € 50.000 van de gemeente Deventer voor het groot onderhoud van de kerk.

Goed rentmeester

Dat de stichting zich al jaren een goed rentmeester toont, blijkt uit de goede staat waarin de kerk verkeert. Er was daarbij niet alleen aandacht voor het gebouw maar ook voor het werven van extra inkomsten. Bijvoorbeeld door de kerk voor evenementen te verhuren en open te stellen. De kerk werd daardoor ook steeds meer van alle Deventenaren. Ondanks die extra inkomsten blijft het grootschalig onderhoud een punt van zorg. Daarom draagt de gemeente juist hieraan bij.

Top 100

De Lebuinuskerk is het grootste monument van Deventer en een landelijk Top 100 monument. Het kerkgebouw is niet alleen van belang voor de kerkelijke gemeente maar ook voor de stad. Een Deventenaar is weer thuis als hij op de A1 de kerk boven de IJssel ziet opdoemen.

Bezoeken en gebruiken

Door de subsidie wil de gemeente bijdragen aan het langdurig behoud van de Lebuinuskerk, een moeilijk te exploiteren maar zeer beeldbepalend monument in Deventer. Met een beperkte bijdrage helpen we de Stichting Lebuinuskerk zo om ervoor te zorgen dat de bevolking en bezoekers dit topmonument ook over tientallen of zelfs honderden jaren nog in alle glorie kunnen bezoeken en gebruiken.

Ilse Duursma, wethouder Cultuur: ‘De stichting verdient een groot compliment: ze is er door goed rentmeesterschap in geslaagd de kerk in zijn huidige prachtige staat te houden. Onze bijdrage geeft ze een extra steuntje in de rug.’

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen, was al opgenomen ’We onderzoeken of voor het behoud van grote monumentale en gezichtsbepalende panden extra geld of inzet nodig is, om blijvend gebruik te garanderen’. Hiervoor zijn in de begroting ook middelen beschikbaar gesteld.

Rijksoverheid

Ook het Rijk draagt via de Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten (SIM) bij aan groot onderhoud. Voor de periode 2024-2029 heeft de stichting Erfgoed Lebuinuskerk hiervoor een aanvraag ingediend. De gemeentelijke bijdrage van € 50.000 is bedoeld als cofinanciering voor deze SIM-aanvraag.

Hans de Vroome, voorzitter van de Stichting Erfgoed Lebuinuskerk: ‘We zijn blij met de gemeentelijke bijdrage en gaan in de komende periode ook zelf weer aan de slag met nieuwe initiatieven om extra inkomsten te verwerven.’

Vorig artikelWelkom in Schalkhaar, meldingen overlast wordt steeds erger
Volgend artikelStudenten slapen uit protest op de Brink CDA Deventer kondigt motie studentenhuisvesting aan