DEVENTER – In het eerste kwartaal van 2024 komt er in Deventer geld beschikbaar voor de isolatie van woningen. Eigenaren van slecht geïsoleerde woningen met een WOZ-waarde tot € 340.000,- kunnen dan een subsidie krijgen van € 1.300,- per woning.

Het college van burgemeester en wethouders krijgt hier geld voor van het Rijk en heeft een plan van aanpak vastgesteld om het Deventer Isolatie Programma uit te voeren. Voor het uitkeren van de subsidie is een aparte subsidieverordening nodig, die eind 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Zelf kiezen
Inwoners kunnen zelf kiezen hoe zij de subsidie willen gebruiken. Daar zit volgens wethouder Thomas Walder (duurzaamheid) de kracht: “Handige mensen kunnen het zelf doen, mensen kunnen gezamenlijk iemand inhuren om het uit te voeren of je regelt het gewoon zelf met een isolatiebedrijf. Het kan allemaal.”

Hulptroepen
Vanuit het Deventer Isolatie Programma worden ook hulptroepen aangeboden. Een financiële energiecoach, de energiecoaches van Deventer Energie en Noaber Energie, een klussendienst en een digitale tool kunnen inwoners helpen de meest geschikte isolatiemaatregelen te nemen.

Campagne
Zodra de noodzakelijke verordening door de gemeenteraad is vastgesteld, start de campagne om huiseigenaren met een slecht geïsoleerd huis met een WOZ-waarde tot € 340.000,-, mee te laten doen. Afhankelijk van het door het Rijk toegekende geld gaat het om minimaal 832 en maximaal 1235 woningen. Walder: “Hoewel de raad de verordening nog wel moet vaststellen, kondigen we het nu vast aan. Mensen die overwegen om isolatiemaatregelen te nemen, kunnen alvast rekening houden met deze subsidie.”

Goed isoleren
Doel van het Deventer Isolatie Programma is om woningen te isoleren, waardoor het energieverbruik lager wordt. De komende jaren wordt voor dit doel nog meer geld vanuit het Rijk verwacht. Die worden allemaal toegevoegd aan het Deventer Isolatie Programma. Inwoners kunnen dan op één plek alle regelingen voor het isoleren van hun huis vinden. Dat geldt ook voor Deventer Helpt Isoleren.

Kijk op www.deventer.nl/energiesubsidie voor de verschillende energieregelingen.

Vorig artikelBewoners De Hoven aan de slag met duurzame warmte
Volgend artikelStoppen met roken?