DEVENTER – We weten het wel, het klimaat verandert en dat heeft gevolgen, zodanig dat we nu van een klimaatcrisis spreken. Een oplossing kan niet alleen van bovenaf kan komen, maar ieder van ons kan op zijn eigen wijze stappen zetten.

Henk Broekema is psycholoog en werkt samen met het Duurzaamheidscentrum om met bewoners in gesprek te gaan over klimaatverandering en leefgewoonten. Door middel van workshops wil hij bijdragen aan de benodigde omslag in denken en doen:

  • ‘Goed gesprek over klimaatverandering’: Op een prettige manier het gesprek aangaan over onze impact op het klimaat.
  • ‘Duurzaam Leven’: Over duurzame gedragsverandering; voor wie duurzamer wil leven en graag een duwtje in de rug wil.
  • ‘Duurzaam Leiderschap’: Actief het voortouw nemen; op je werk, bij een vereniging of in andere rol en organisatie.
  • ‘Inner Development Goals’: In team- of groepsverband vaardigheden ontwikkelen om actiever bij te dragen aan de SDG’s.

Waarom is een duurzame leefwijze belangrijk?

Een duurzame leefwijze betekent rekening houden met toekomstige generaties door beter te zorgen voor de wereld die we aan hen doorgeven. Het gaat dus om de invloed die onze gewoontes hebben op het klimaat, de natuur en het milieu waarin onze (achter-) kleinkinderen op zullen groeien.

Is het moeilijk om duurzamer te gaan leven?

Veranderen wat vertrouwd is en vanzelfsprekend leek is niet altijd eenvoudig. Een vakantievlucht naar het zuiden is gemakkelijk en snel. Als vlees eten een gewoonte is, dan kan vegetarisch voor ons gevoel iets missen. De auto pakken is zo’n sterke gewoonte. En op ons werk een gesprek over de klimaatcrisis aanknopen, dat kan ongemakkelijk voelen.

Doorgaan op de oude voet draagt bij aan het klimaatprobleem, maar veranderen is lastig. Het geeft een ongemakkelijk gevoel als we iets weten en ons misschien ook wel zorgen maken, maar er toch niet naar handelen. Om dat ongemakkelijke gevoel kwijt te raken, kunnen we twee dingen doen: we kunnen allerlei redenen verzinnen waarom we toch doorgaan zoals altijd; of we kunnen onze eigen verantwoordelijkheid onder ogen zien en ons gedrag veranderen.

Het is mensen eigen om voor de eerste ‘oplossing’ te kiezen. We komen met allemaal redenaties, die eigenlijk smoesjes zijn, om onze gemoedsrust te herstellen. We zeggen dat we al genoeg doen, we wijzen naar andere mensen of landen, we horen liever dat het zo’n vaart niet loopt, dat de overheid of het bedrijfsleven het moeten oplossen, dat onze kleine bijdrage er niet toe doet, dat we recht hebben op onze pleziertjes. Herkenbaar? En zo schuiven we de problemen door naar volgende generaties.

Hoe kun je stappen zetten naar een duurzamer leven?

Veel mensen zien in dat wij hier en nu, met kleine bijdragen, samen een groot verschil kunnen maken. Wil je daarbij horen, dan helpt wellicht dit korte stappenplan.

De eerste stap: erken dat keuzes die jij maakt gevolgen hebben voor het klimaat. Je hoeft niet in één keer je leven om te gooien. Maar houd jezelf niet voor de gek en aanvaard de ‘onprettige waarheid’ dat ook jij deel bent van het probleem én van de oplossing. Laat dat ongemakkelijke gevoel er bovendien zijn in plaats van het weg te drukken; in dat ongemak zit de kiem van verandering.

De volgende stap: Krijg meer inzicht in de duurzaamheid van jouw manier van leven. Het helpt om te weten wat er mogelijk is in jouw situatie. Bereken eens jouw CO2 voetafdruk, bijvoorbeeld op de website van het Wereld Natuur Fonds, Milieu Centraal, Mijn Verborgen Impact. De vragen gaan onder andere over jouw gewoontes qua eten en drinken, spullen kopen, reizen en energieverbruik thuis. Bovendien gaat een duurzame toekomst ook over biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale rechtvaardigheid, dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar maak het niet te ingewikkeld, het belangrijkste is om een begin te maken.

De laatste stap: aan de slag! Je hebt waarschijnlijk wel een idee welke stap je voor jezelf ziet zitten. Kijk anders op het internet, of kom eens praten in het Duurzaamheidscentrum. Zorg dat je voornemen realistisch is, zodat je het ook kan volhouden. Het helpt ook om in contact te komen met mensen die al wat ervaring hebben. Die helpen je graag, je zult snel merken dat je niet alleen bent.

Je merkt ook dat je nu niet meer aan de kant staat. Als je iets bijdraagt, hoe klein dan ook, is dat gelijk een ander gevoel.

Wil je veranderen, maar lukt het niet? Heb je interesse in vragen rond verandering? Meld je dan aan voor de gratis bijeenkomsten van het Duurzaamheidscentrum Deventer. Informatie vind je op dcdeventer.nl onder het kopje agenda.