DEVENTER – Zelfstandig wonen in je eigen buurt, met hulp op maat om zo je eigen bestaan op te kunnen bouwen, ook als je psychisch kwetsbaar bent of door omstandigheden dakloos bent geworden. En mocht dat niet lukken, dan blijft de mogelijkheid van opvang en beschermd wonen om later wellicht alsnog de stap naar zelfstandigheid te kunnen zetten.

Regiovisie voorgelegd aan gemeenteraden

Het is de kern van de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang Regio Midden-IJssel 2024 t/m 2026 ‘Kracht in kwetsbaarheid’. Deze visie werd deze week door de colleges van burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen voorgelegd aan hun gemeenteraden.

De aanpak richt zich op het voorkomen van problemen en op zelfstandig wonen

Mensen worden nog meer geholpen om in een eigen huis met voldoende begeleiding een bestaan op te bouwen. Als ze in hun eigen buurt zelfstandig wonen met mensen om zich heen die ze kunnen helpen, draagt dat het meeste bij aan het herstel. De visie noemt dat ‘wonen eerst’ en ‘een beschermd thuis’.

Deventer

Wethouder Ilse Duursma (Beschermd Wonen, Jeugd) wil kwetsbare jongeren graag helpen: “Je gunt ze een normaal leven en in Deventer stellen wij alles in het werk om ze daarbij te helpen. Hun naaste omgeving is daarin heel belangrijk. Passende hulp en een manier van wonen die aansluit op hun situatie.”

Samenwerking

De 5 gemeenten werken sinds 2015 samen om mensen, die om welke reden dan ook in de problemen zijn gekomen en psychisch kwetsbaar zijn, in de regio een goed thuis te kunnen bieden. En om ze te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Lukt dat niet? Dan zijn er nog steeds plaatsen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang waar ze geholpen kunnen worden.

Brede inbreng

De Regiovisie is opgesteld met inbreng van lokale adviesraden, cliëntvertegenwoordigers, gemeenteraden, aanbieders, woningcorporaties, zorgkantoren/zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners.

De visie is voorgelegd aan de gemeenteraden van de 5 gemeenten met de vraag om deze vast te stellen.

Vorig artikelSpelers Go Ahead Eagles stimuleren leesplezier
Volgend artikel3 april schooltuinfestijn bij Ulebelt in Deventer