DEVENTER – In bushokjes en op digitale reclameborden van de gemeente Deventer is binnenkort geen alcoholreclame meer toegestaan. Dat hebben burgemeester en wethouders op dinsdag 26 maart besloten.

Oproep gemeenteraad

Met het verbod op alcoholreclame in bushokjes en op digitale reclameborden geeft het college invulling aan een oproep van de gemeenteraad. Die vroeg het college in februari om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alcoholreclames in de openbare ruimte in de hele gemeente te verbieden. Alcoholreclame leidt immers tot meer alcoholgebruik, terwijl de gemeente juist een positieve bijdrage wil leveren aan de gezondheid van haar inwoners.

Zelf in bezit

Een algeheel verbod op alcoholreclame in de openbare ruimte, bijvoorbeeld via het reclamebeleid, is op basis van de huidige landelijke wetgeving niet mogelijk, blijkt uit onderzoek. Wel kan de gemeente alcoholreclame verbieden op de reclamelocaties die ze zelf in bezit heeft, zoals bushokjes, reclameborden op lichtmasten en digitale reclameborden.

Nieuwe verhuurovereenkomsten

Voor bushokjes en digitale reclameborden lopen de verhuurovereenkomsten nu af. In de nieuw te sluiten verhuurovereenkomsten neemt de gemeente een verbod op alcoholreclame op. Voor andere reclamelocaties lopen de verhuurovereenkomsten nog door, met diverse lengtes. Bij vernieuwing van die overeenkomsten neemt de gemeente ook daarin een verbod op alcoholreclame op.

Gezond gedrag stimuleren

Bij een volgende herziening van het reclamebeleid, onderzoekt de gemeente of er dan inmiddels wel mogelijkheden zijn om alle alcoholreclame in de openbare ruimte te beperken. Verder werkt de gemeente aan een campagne om gezond gedrag juist te stimuleren, als onderdeel van het gezondheidsbeleid en het ‘preventie- en handhavingsplan alcohol’.

Vorig artikelLange wachttijden publiekszaken
Volgend artikelKoekstad Radio presenteert de Koekstad Popquiz op radio en TV