DEVENTER – Op donderdag 11 januari hebben algemeen directeur Peter Smoorenburg van Zorggroep Solis en directeur Miriam Luizink van Roessingh Research and Development een intentieverklaring ondertekend.

Solis en Roessingh R&D gaan samenwerken op het gebied van E-health. Solis wil de zorg voor haar cliënten continue verbeteren. Met behulp van E-health is veel mogelijk en kunnen cliënten na hun revalidatieperiode bij Solis ook in de thuissituatie beter worden ondersteund. De ervaring leert dat patiënten het lastig vinden om dat wat ze hebben geleerd tijdens hun revalidatie, thuis toe te passen.

Dat komt niet alleen doordat de omgeving anders is, maar ook doordat tegelijkertijd de professionele begeleiding flink wordt afgebouwd or zelfs helemaal stopt. Roessingh R&D loopt qua technologische ontwikkelingen in de zorg voorop. Het onderzoeksinstituut heeft al vele E-health toepassingen ontwikkeld en een ruimte expertise opgedaan in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van E-health in de zorg. Door de handen ineen te slaan ontstaat er een samenwerking met het beste van twee werelden. Enerzijds de kennis, expertise en aanwezigheid van de doelgroep en anderzijds de benodigde expertise en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van E-health.

Solis en Roessingh R&D streven er in de samenwerking naar om een nieuwe E-health toepassing te ontwikkelen voor patiënten met een chronische aandoening die tijdelijk voor revalidatie worden opgenomen (bijvoorbeeld COPD of hartfalen). Het idee erachter is dat patiënten in de klinische fase bekend raken met de E-health toepassing naast hun revalidatietraject. Op die manier kan de E-health toepassing ondersteuning bieden in de thuissituatie bij het continueren van een leefstijl die het beste past bij de chronische aandoening, zoals bijvoorbeeld een juiste energieverdeling en voldoende bewegen. Juist de overgang van de klinische fase naar de thuissituatie ervaren patiënten vaak als lastig. Door E-health in te zetten kan de begeleiding van patiënten ook in de thuissituatie worden voortgezet.