DEVENTER – In vijf verschillende kerken in Deventer wordt van 22 tot en met 26 januari de plaatselijke editie gehouden van de landelijke Week van Gebed.

Nationaal wordt deze week op tientallen plaatsen in ons land georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. Elke avond worden een paar liederen gezongen en een vertegenwoordiger van de gastkerk verzorgt een korte inleiding. Er wordt gebeden aan de hand van een thema per avond en het centrale thema terug naar de Bron. Een verwijzing naar  Jezus Christus en de stichting van de Lebuinuskerk door de monnik Lebuinus in 768. De avonden duren van 19.30 -21.00 uur.

Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar en is er na afloop collecte voor dekking van de onkosten. Maandag 22 januari:  Leger des Heils, Rijkmanstraat. Dinsdag 23 januari: Rooms Katholieke Lebuinusparochie, Broederenkerk, Broederenstraat. Woensdag 24 januari: Pinkstergemeente Filadelfia, gebouw Oase hoek Deltalaan/Grevelingenstraat. Donderdag  25 januari: Protestantse Gemeente Deventer, Lebuinuskerk ingang Grote Poot. Vrijdag 26 januari: Baptisten Unie Binnensingel.

In Deventer ligt de coördinatie van de Week van Gebed bij de stadsgebedsgroep die elke tweede en vierde zaterdag van de maand bijeenkomt in De Ontmoeting aan de Nieuwstraat. Informatie: polhuys37@kpnmail.nl.

Vorig artikelEr komt buitenaards leven naar Bouwkunde!
Volgend artikelKledingwinkel Leger des Heils ruimt op!