DEVENTER – De gemeenteraad van Deventer is afgelopen week met een ruime meerderheid akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest en GroenLinks-raadslid Ömer Melikoglu voor versterking van beleid rond diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Met dit voorstel wordt het beleid voor het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht, leeftijd,afkomst of seksuele geaardheid verder versterkt. Onder de titel ‘Deventer Divers’ hebben De Geest en Melikoglu een voorstel gemaakt dat op verschillende manieren versterking oplevert van het tegengaan van discriminatie, ongelijke behandeling en het gebrek aan diversiteit.

“Diversiteit is een ruimer begrip dan veel mensen in eerste instantie denken. Bij diversiteit denken veel mensen slechts aan etnische verschillen. Maar diversiteit omvat veel meer: verschillen tussen man en vrouw, jong en oud, hetero’s en homo’s, verschillende religieuze, levensbeschouwelijke opvattingen”, zo stellen De Geest en Melikoglu.

De fracties van PvdA en GL stelde een aantal aanscherping en verbeteringen voor , die het college van B&W nu na het aannemen van dit initiatiefvoorstel gaat uitwerken.

Het voorstel behelst ondermeer het van een proef voor anoniem solliciteren, zoals in verschillende andere gemeenten ook al met positieve resultaten werd uitgevoerd. De gemeente gaat ook andere organisaties hierbij betrekken maar geeft zelf het goede voorbeeld. Daarnaast stellen PvdA en GL voor om meer te investeren in bewustwording over de noodzaak tot diversiteit en gelijke behandeling. Een belangrijk onderdeel daarbij is ook het versterken van het meldpunt discriminatie en specifiek het vergroten van de meldingsbereidheid door mensen.

De Geest en Melikoglu: “Deventer heeft de ambitie om een diverse en inclusieve gemeente te zijn. Een gemeente waar iedereen welkom is, gehoord en gerespecteerd wordt en mee kan doen. In Deventer is iedereen gelijkwaardig en dient men gelijke kansen te krijgen. Daarbij is ook de voorbeeldrol van de gemeente belangrijk, zeker richting netwerkpartners binnen en buiten de gemeente die hierbij betrokken dienen te worden.”

Het voorstel kreeg ruimte steun in de raad. Alleen de fractie van de VVD en een lid van de D66-fractie stemden tegen.

Vorig artikelBerging gezonken woonboot mislukt
Volgend artikelFitstars biedt 50-plussers sportactiviteit