DEVENTER – Eind deze week heeft de Drents Overijsselse Delta in totaal 50 dode eenden afgevoerd in Deventer, namelijk in het Venenpark en de Holterkolk. Op dit moment onderzoekt het laboratorium in Lelystad of het hier daadwerkelijk om botulisme gaat. Over een week is hiervan de uitslag bekend. Men haalt zo snel mogelijk dode dieren op om verdere verspreiding van ziekten te voorkomen. Helaas kunnen zij niet meer doen.

Gevolgen van botulisme

Bo­tu­lis­me bij men­sen is zeer zeld­zaam. De symp­to­men zijn in eer­ste in­stan­tie mis­se­lijk­heid, over­ge­ven, moe­heid, dui­ze­lig, dro­ge mond en buik­klach­ten. Daar­na dub­bel of wa­zig zien, slecht ver­dra­gen van licht, moei­te met spre­ken en slap­pe arm- en been­spie­ren. Ga daar­om niet het wa­ter in op plaat­sen waar dode die­ren drij­ven en laat er ook geen kin­de­ren spe­len. Raak de zie­ke of dode die­ren niet aan.

Melding van dode dieren

Mel­din­gen van dode die­ren kunt u door­ge­ven via het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer van het wa­ter­schap 088-2331200 of via de e-mail info@wdo­del­ta.nl.