DEVENTER – Op voorstel van de PvdA-fractie gaat de gemeente Deventer toch extra geld beschikbaar stellen om de overlast door ratten in diverse wijken aan te pakken. PvdA-raadslid Rob de Geest diende een amendement op de begroting in die unanieme steun kreeg in de gemeenteraad. Hiermee wordt er de komende jaren alsnog 50.000 euro extra uitgetrokken om een aantal maatregelen te nemen die moeten helpen om de forse toename van ratten in een aantal wijken terug te dringen.

De PvdA kaartte de overlast door ratten eerder al aan bij het college. Eind 2017 bleek het aantal meldingen (ca. 100) in Deventer fors toegenomen ten opzichte van eerdere jaren, een trend die overigens in meerdere gemeenten lijkt te spelen. De overlast tast de leefbaarheid in wijken aan en is ook een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid.

“Mensen moeten er zeker van kunnen zijn dat het fijn en veilig wonen is in hun wijk. Het is dus onverminderd belangrijk dat de overlast door ratten wordt teruggebracht, in lijn met wat beschreven is in het plan van aanpak van het college en daarvoor is dit extra geld hard nodig”, aldus PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest.

In het plan van aanpak van het college van B&W werden meerdere maatregelen benoemd om de overlast te helpen verminderen. Dit kost jaarlijks naar schatting 50.000 euro, geld dat het college op dat moment niet beschikbaar stelde en ook niet opnam in de begroting voor 2019, een begroting die de raad recent besprak. Het PvdA-amendement regelde alsnog dat het benodigde geld beschikbaar werd gesteld, mede dankzij de positieve reactie vanuit het college en de gemeenteraad op dit voorstel van de PvdA.

Vorig artikelAlle Etty-scholen vieren 1250 jaar Deventer
Volgend artikelInteractieve kerststal in de Broederenkerk in Deventer