Leerlingenvan het Groene Lyceum maken alternatieve kerstbomen op Zone.college Twello

DEVENTER – De leerlingen van het Groene Lyceum zijn de afgelopen wekendruk geweest met het thema ‘Kerst’. Wekelijks hebben de leerlingen een projectdag. Op deze dag werken ze aan een thema. Het gaat daarbij niet alleen om het vergaren van kennis zoals bij de lessen wiskunde, Nederlandse, Engels en economie, maar er wordt ook nadrukkelijk gewerkt aan vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, onderzoeken, contact maken met anderen en plannen en organiseren.

Het ‘doen’ is op deze dag van groot belang en dit wordt door leerlingen ook erg leuk gevonden. Bij de projectdag met het thema ‘Kerst’ sloot ook een kennisvak aan, in dit geval Duits. Dat betekende dat de leerlingen en begeleiders van het Groene Lyceum samen naar de kerstmarkt in Münster zijn geweest. Voor de leerlingen was dit natuurlijk best spannend: voor het eerst zonder vader en moeder naar het buitenland. Met de lessen Duits is deze dag voorbereid, want ze moesten natuurlijk allerlei verschillende opdrachten uitvoeren voor het vak Duits. Het was dan ook mooi om te zien, dat de leerlingen in groepjes over de kerstmarkt liepen met hun opdrachtenboekjes in de hand en zo voorzichtig de eerste woorden Duits moesten spreken. Deze week wordt het project afgesloten met het presenteren van de alternatieve kerstbomen (zie foto).

Het Groene Lyceum is de nieuwe leerweg bij Zone.college Twello. Deze leerweg is voor leerlingen met een havo-advies, maar die graag op een praktische manier leren. Met andere woorden: een praktische route naar het HBO. Ouders en leerlingen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwe leerweg zijn natuurlijk welkom op onze open dagen op vrijdag 25 januari 2019 van 15.30 – 20.30 uur en zaterdag 26 januari 2019 van 10.00 – 12.30 uur. Ook is het mogelijk om een dagje mee te lopen om te kijken of deze leerweg bij je past. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer H. van Hal of mevrouw A. de Haas, telefoonnummer: 088 – 26 20 800.

Vorig artikelGoede opbrengst tijdens kerstmarkt in Okkenbroek
Volgend artikelVoorleesExpress Deventer zoekt enthousiaste vrijwilligers