DEVENTER – Om energieneutraal te worden, is het opwekken van duurzame energie van belang. Eén van de mogelijkheden zijn zonneparken in het buitengebied. De gemeente krijgt daar regelmatig aanvragen voor en heeft nu uitgangspunten opgesteld om voor bewoners en initiatiefnemers duidelijkheid te bieden. 

Wethouder Carlo Verhaar: “We hebben afgesproken dat we bewoners nadrukkelijk betrekken bij initiatieven voor duurzame energie zoals zonneparken of windmolens. Door deze uitgangspunten vast te stellen maken we voor iedereen duidelijk hoe we te werk gaan.”     

Uitgangspunten 

Bij een aanvraag wegen we de belangen van klimaat, mens, dier en landschap af. De waarde van het zonnepark wordt niet alleen bepaald door de duurzame energieopwekking, maar ook door ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Initiatieven moeten daarom aantoonbaar lokaal draagvlak hebben, waarbij de omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. 

Proces 

Het college stelt de gemeenteraad voor de uitgangspunten vast te stellen. In het Energieplan dat de gemeenteraad in 2019 bespreekt, komt ook de vraag aan de orde hoeveel zonneparken in Deventer wenselijk en nodig zijn om de doelstelling Energieneutraal in 2030 te halen. 

Vorig artikelInentingsdata bekend voor Meningokokken ACWY
Volgend artikelPaarse vrijdag ook op scholen in Deventer