DEVENTER – Na een succesvolle proefperiode heeft Deventer besloten de ondersteuning Wmo Acuut blijvend aan te bieden. Het gaat om psychosociale ondersteuning en hulp aan mensen in verwarring die niet kan wachten op een reguliere intake door het sociaal team. Bij een crisissituatie kan Wmo Acuut direct worden ingezet.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Mensen met verward gedrag die psychiatrische problemen hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Maar soms hebben ze psychosociale problemen en dan is de gemeente aan zet. Direct ingrijpen kan nodig zijn om iemand zelf te beschermen of om overlast voor de omgeving te voorkomen. De proef was succesvol dus daar gaan we mee door.”

Aanpak

Bij een crisissituatie is Dimence 24 uur per dag bereikbaar voor hulp. Als er sprake is van psychosociale problematiek wordt 1 van de meewerkende organisaties van Wmo Acuut ingezet. Deze biedt directe ondersteuning, gedurende een maand.

Sluitende aanpak

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd een ‘sluitende aanpak’ voor mensen met verward gedrag te realiseren. Het gaat van incidenteel licht verward gedrag, tot ernstig verwarde en risicovolle mensen. Wij kijken bij de sluitende aanpak naar zowel vroegsignalering en preventie als naar passende zorg. Maar ook naar repressie of straf. Het gaat niet alleen om zorg maar ook om veiligheid.

Kwetsbare inwoners

Mensen met verward gedrag zijn vaak kwetsbaar en kampen met onder meer psychische problemen, licht verstandelijke beperking, dementie of verslaving. Vaak hebben zij meer problemen zoals schulden, dakloosheid, niet of weinig deelnemen in de maatschappij, niet verzekerd zijn. Ze veroorzaken soms overlast en kunnen een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Veel verwarde mensen weten zelf de weg naar hulp niet makkelijk te vinden of mijden zorg.

Proef

In de proefperiode 1 december 2016 tot 1 december 2017 hebben 19 personen gebruik gemaakt van het aanbod om direct Wmo ondersteuning te krijgen. Dimence en de aanbieders van psychosociale ondersteuning vinden de samenwerking prettig. Er wordt snel gehandeld. Het helpt dat er gelijk een persoonlijk gezicht is. Deventer is landelijk een voortrekker in dit aanbod.

Vorig artikelColumn Erik Langs de Lijn: Verval
Volgend artikelVerkeerscontroles in Deventer levert veel op