COLMSCHATE – De gemeente en Klein Roessingh Deventer B.V. hebben afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van 12 woningen op het erf van garagebedrijf Wolters, Oude Oxersteeg 3. Omwonenden zijn onlangs geïnformeerd over het plan tijdens een informatiemiddag in de werkplaats van het garagebedrijf. Er werd overwegend positief gereageerd op de woningbouwplannen.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “De gebroeders Wolters willen op korte termijn hun garagebedrijf gaan beëindigen. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen en we bouwen die bij voorkeur op inbreidingslocaties zoals hier. Dit is een mooi plan waarbij ook de oude boerderij behouden blijft.”

Historie
De bestaande boerderij op het erf heeft de agrarische functie verloren door de bouw van de wijk Colmschate-Zuid in de jaren 80 van de vorige eeuw. Daarna is op het erf het huidige autobedrijf Garage Wolters gevestigd. Bij de herontwikkeling worden 12 woningen op het voormalige boerenerf gerealiseerd. De bestaande boerderij wordt verbouwd voor 2 huishoudens.

Proces
Er is een stedenbouwkundig plan en een Nota van Uitgangspunten opgesteld. De anterieure overeenkomst die nu wordt afgesloten tussen de gemeente en de gebroeders Wolters, vormt  straks de basis voor het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, het inrichtingsplan en de bouwplannen.

Vorig artikelParkeren op Melksterweide vanaf 13 mei
Volgend artikelAsieldier van de week