LETTELE – Tussen tennisbaan met voetbalveld en het bos, wordt sinds dit jaar gewerkt aan Proeftuin Lettele.  Een  natuurrijk voedselproducerend terrein, ook bedoeld voor educatie en om kennis en ervaring op te doen.  De grond wordt daarvoor langjarig gepacht van Stichting IJssellandschap.

De bedoeling is dat er een paar koeien of kalveren komen te grazen, gecombineerd met notenteelt (waaronder walnoten en hazelaars) en een voedselwal (houtwal met meerder lagen van voedselbomen, -struiken en kruiden). Dit voorjaar is begonnen met de uitvoering: er is onder andere kruidenrijk grasland ingezaaid (gezond  en voedzaam voor de koeien, maar ook voor de bodem en voor wilde insecten), een strook met akkerbloemen  en er zijn hazelaars aangeplant.
Dit najaar wordt er door Unicom-Oost een poel gegraven: leefgebied voor vochtminnende planten, amfibieën, drinkplek voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

Op oude  kaarten is te zien dat er lange tijd (in ieder geval tot in de jaren 50) een houtsingel heeft gelopen aan de noordzijde van de akker en een  voetpad aan de oostzijde, langs de bosrand. De houtsingel wordt in ere hersteld en vooral gevuld met eetbare bomen en struiken. Ook het voetpad komt terug. Vooralsnog loopt het naar de voedselwal, maar misschien dat er in de toekomst ook een aftakking het bos in kan komen, om de route aan te sluiten op Krange op de Weg.

Op zaterdag 30 november worden de bomen en struiken geplant. Het gaat om een behoorlijk groot aantal, dus we kunnen daar bij wel wat hulp gebruiken. Zin om mee te helpen? Welkom! Er wordt gezorgd voor koffie, thee, broodjes en soep.

Zaterdag 30 november, vanaf 10: 00 uur. Kun je alleen ’s middags (of alleen ’s ochtends)? We zijn waarschijnlijk de hele  dag bezig. Wil je meehelpen, laat het dan even weten, zodat we een beetje weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen: info@landenkeuken.nl

Vragen of opmerkingen? Benader een van de initiatiefnemers:

Maurice Westerbeek – 06 – 36044626
Rick Huis in ’t Veld – 06 – 16916828
Michiel Bussink – 06 – 52074978
Mail: info@landenkeuken.nl

Vorig artikelHistorische avond Diepenveen 14 november
Volgend artikelDeventer Radio draait Popronde op 08 november