zondag, 23 juni 2024

Station Deventer losgekoppeld van het riool

DEVENTER – Het station van Deventer wordt losgekoppeld van het riool. Regenwater wordt straks anders afgevoerd. De werkzaamheden zijn begonnen.

Momenteel wordt het regenwater op de perrons ondergronds afgevoerd naar het riool. In de toekomstige situatie wordt al het regenwater opgevangen in een ondergrondse reservoir. Zodra dit systeem vol zit, gaat het overstorten en wordt het regenwater vertraagd afgevoerd met een leiding onder de Stationsstraat naar het Rijsterborgherpark. Hiermee ontlast ProRail het huidige rioolstelsel en zorgt ze voor minder wateroverlast in het omliggende gebied. In totaal wordt 4130 m2 dakoppervlak afgekoppeld.

De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 20 december. Er zijn minder rijstroken beschikbaar. Hierdoor kunt u wat verkeershinder ervaren op de Stationsstraat.

ProRail ontvangt van Gemeente Deventer een subsidie voor het loskoppelen van het riool. Hiervoor geldt dat 10 millimeter regenwater geborgen en geinfiltreerd moet worden. De grootte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal m2 dakoppervlak. De subsidie is alleen beschikbaar voor bestaande bouw, aangesloten op een gemengd rioolstelsel.

In een gemengd riool wordt het schone regenwater gezamenlijk opgevangen met het vuile water. Dit wordt samen afgevoerd naar de zuivering. Door het regenwater af te koppelen van het riool, wordt het riool tijdens hevige piekbuien ontlast. Zo ontstaat er minder wateroverlast. Ook zorgt het afkoppelen ervoor, dat het schone regenwater niet gezuiverd hoeft te worden en kan infiltreren op de plek waar het valt. In tijden van droogte heeft de bodem een extra buffer en wordt het grondwater aangevuld.

Vorig artikel33ste Kerstmarkt Lebuinuskerk tijdens Dickens weekend
Volgend artikelColumn Rob Oostenrijk: Voorbespreking van een uitvaart
error: Content is beschermd!!!