DEVENTER – De PvdA in Deventer kiest voor natuurinclusief bouwen en herstel van biodiversiteit. De komende jaren worden er meer dan drieduizend woningen in Deventer bijgebouwd. In de haast om meer woonruimte te creëren is het belangrijk om de leefbaarheid niet uit het oog te

verliezen. De toename van gebouwen betekent sowieso meer verstening en als je niet oppast zonder echte meerwaarde voor de natuurwaarden. Doordat we bij nieuwe woonlocaties kiezen voor inbreiding kan het geheel al snel als een grijze en versteende massa overkomen.

Gemeenteraadslid en initiatiefnemer Baran Aydin: “Door de biodiversiteit te herstellen bestrijd je uiteindelijk ook plagen zoals de eikenprocessierups. Want één van de redenen dat die rups zich de

afgelopen jaren zo heeft kunnen verspreiden is door gebrek aan diversiteit in het bomenbestand en het gebrek aan natuurlijke vijanden, en dat komt weer door het gebrek aan biodiversiteit in de stad.”

Het college van B&W gaat op zijn voorstel nu een instrument ontwikkelen waarmee natuurinclusiviteit van toekomstige bouwprojecten en reconstructies eenvoudig getoetst kan worden. Wat betekent dit? Baran Aydin: “Dit houdt in dat er bij nieuwe bouwwerken, de omgeving daarvan, zodanig gewerkt wordt dat de lokale biodiversiteit en natuurwaarden worden bevorderd. Denk aan speciale dakpannen of gevels om nesten te bieden aan vogels en insecten, struiken met bessen en bloemen, die in verschillende seizoenen tot bloei komen, daken voorziet van sterke vlezige bladplanten, verschillende soorten bomen in de directe omgeving. Wij zijn er als fractie dan ook van overtuigd dat de leefbaarheid in de stad en dorpen op lange termijn positief zal veranderen.“

Een bijkomend financieel voordeel is dat natuurinclusief ontwerpen en inrichten tegenwoordig eenvoudig te combineren is met regulier ontwikkelen. Voor 1 maart 2020, zo heeft het College van B en W toegezegd, heeft de gemeente het nieuwe beleid uitgewerkt.

Vorig artikelColumn Erik Langs de Lijn: Geld
Volgend artikelNL doet 13 en 14 maart 2020 Scouting Westenenk