BATHMEN – Afgelopen vrijdag is het adviesrapport met betrekking tot duurzame, toekomstbestendige en multifunctionele sportaccommodaties voor Bathmen aangeboden aan Rob de Geest; sportwethouder van de gemeente Deventer. De eerste reactie van de wethouder: ‘Complimenten voor dit uitgebreide stuk. Er ligt een rapport waar ik van onder de indruk ben en waarin over vele facetten goed is nagedacht. Dit adviesrapport zullen we serieus meenemen in het traject dat we momenteel vanuit de gemeente in samenwerking met de sportverenigingen van Deventer doorlopen om te komen tot nieuw sportbeleid en tot verschillende scenario’s ten behoeve  van de sportaccommodaties in onze gemeente’.

In het rapport is onder andere aangegeven dat op basis van de verschillende onderzoeken een nieuwe binnensportaccommodatie op korte termijn noodzakelijk is. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de huidige 2 accommodaties, de gymzaal bij de Dorpsschool en de sporthal, sterk zijn verouderd. De ruimtes voldoen al langere tijd niet meer aan de eisen die verschillende sportbonden stellen en de staat van onderhoud en de hygiëne laten te wensen over. Daarnaast vreten de accommodaties energie, wat gezien de huidige milieuwetgeving aangepast zal moeten worden.

Het rapport sluit aan bij de Dorpsvisie Bathmen, de uitvoeringsagenda Vitaal Platteland, het Sportbeleid Deventer 2020-2030 en de visie Duurzaam Deventer. Ook is rekening gehouden met de toekomst en beschreven hoe deze nieuwe binnensportaccommodatie onderdeel kan worden van een sportpark, waar de binnen- en buitensporten zoveel mogelijk op De Looënk gecentreerd worden. Dit biedt mogelijkheden om efficiënter van de accommodatie gebruik te maken, meer faciliteiten te kunnen bieden en meer samen te kunnen werken. Niet alleen binnen de verenigingen, maar ook met commerciële partijen en de basisscholen uit het dorp. In het advies is tevens rekening gehouden met sporters die buiten verenigingsverband willen sporten en van de nieuwe accommodatie gebruik kunnen maken.

Om in grote lijnen helderheid te geven over de kosten, besparingen en opbrengsten die met de uitvoering van het plan gemoeid zijn, bevat het rapport een beknopte (exploitatie)begroting. De grootste besparingen komen voort uit het feit dat de accommodatie zo duurzaam en energieneutraal mogelijk gebouwd zal worden.

Naast de wethouder zijn de verenigingen en sportgerelateerde organisaties van Bathmen, die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport, ook zeer enthousiast over het eindresultaat. De projectgroep Sportvoorzieningen draagt er zorg voor dat het rapport onder de aandacht van de gemeenteraad blijft en zal je zeker op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwsgierig naar het adviesrapport? Check www.bathmen.nl.

Vorig artikelCollecte voor Jantje Beton in Diepenveen
Volgend artikelHet gaat gebeuren!! De start van een nieuw Buurtplein!