vrijdag, 12 juli 2024

Onverwachtse sporen van middeleeuwse molen aangetroffen

BATHMEN – De oudste molen Bathmen lag mogelijk niet in Oude Molen. Bij archeologisch onderzoek op de Bathmerenk zijn door archeologen van Archeologie Deventer onverwachts sporen van een laat middeleeuwse molen aangetroffen.

In de opgraving werd een ronde structuur met een diameter van ongeveer 25 m gevonden. Opvallend is de aanwezigheid van een aantal rechthoekige sporen in een kruisvorm middenin de ronde structuur. De sporen lijken heel sterk op de resten die zijn aangetroffen onder de Boreel in Deventer, waar in de 15de eeuw een standaardmolen stond. Hier zijn ze niet van baksteen maar in hout uitgevoerd. Van het hout resteren nu alleen nog maar grondsporen. 

De Molenbelt
Late middeleeuwen Vermoedelijk markeert de ronde greppel de vorm van de molenbelt, een kunstmatige heuvel onder de molen. De vierkante sporen vormen de resten van de zogenaamde teerlingen of van een kruisplaat waarop de molen rustte. Bij dit type molen kon de hele bovenkant van de molen richting de wind worden gedraaid. In de omgeving van de molen werden allerlei grotere en kleinere fragmenten van maalstenen gevonden. De hoeveelheid scherven tot nu toe is beperkt maar wijst op een datering in de late middeleeuwen. 

Historische bronnen
De vondst is opvallend omdat er helemaal geen aanwijzingen waren voor een windmolen op deze locatie. In ieder geval vanaf 1772 lag de windmolen van Bathmen bij Oude Molen. De eerste vermelding van een windmolen in Bathmen dateert echter uit 1433. In dat jaar bevestigt de landsheer van het Oversticht, de bisschop van Utrecht en het leen van Seino van Dorth. Tussen de bezittingen die de heer van Dorth in leen ontvangt, wordt ook een windmolen in Bathmen genoemd. Die windmolen bestaat dan dus al en is daarmee in ieder geval ouder dan 1433. 

Onbekend
Hoewel de exacte locatie van de molen voor 1772 onbekend is, werd deze in het verleden eerder in de omgeving van Oude Molen gezocht. Mogelijk lag deze voorganger echter dus op een heel andere locatie hier aan de Bathmerenk. Omdat aanvullend historisch onderzoek nog moet plaatsvinden, valt niet helemaal uit te sluiten dat het hier een andere, historisch onbekende, windmolen betreft. 

Windmolenland
Een bijzondere vondst hoewel Nederland een windmolenland is, zijn opgegraven houten molens zeldzaam. Uit Oerle in Brabant komt een onvolledig opgegraven plattegrond en in Sint Denijs en De Panne (België) zijn vergelijkbare exemplaren opgegraven. De plattegrond in Bathmen is min of meer compleet en daarmee niet alleen van belang voor de geschiedenis van Bathmen maar ook voor de molengeschiedenis. 

Onderzoek op de Enk Het archeologisch onderzoek maakt deel uit van het veel grotere onderzoek op de Bathmerenk waar vindplaatsen uit de late prehistorie, Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen zijn opgegraven. 

Vorig artikelBalkonbeweging al goed voor honderd optredens
Volgend artikel#Supportyourlocals: Kleren maken de man, ook in coronatijd bij Piet van Putten
error: Content is beschermd!!!