DEVENTER – Drie teams van Dimence die ambulant patiënten behandelen werken sinds kort nauw samen met gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. Het gaat om de teams Angst & stemmingsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsproblematiek. Het doel is patiënten meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden, zodat wachttijden terug gedrongen worden. De eerste resultaten zijn positief.

 Meer ruimte om ook te werken aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel.
De samenwerking tussen de twee organisaties is ontstaan vanuit de regionale taskforce wachttijden GGZ. Een taskforce met als doel te wachttijden in de ggz terug te dringen. Met deze doelstelling in het achterhoofd en met steun van zorgverzekeraar Eno, met als regionaal label Salland Zorgverzekeringen, en de gemeente Deventer, zijn Dimence en Vriendendiensten Deventer gaan samenwerken. Het doel van de samenwerking is patiënten meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden.

Naast aandacht voor de problematiek waarvoor iemand behandeling ontvangt, ontstaat er meer ruimte om te werken aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel. GGZ-cliëntondersteuners kunnen helpen bij vraagstukken rondom wonen, financiën of het vinden van daginvulling of het opbouwen van een sociaal netwerk.
De verwachting en hoop is dat de samenwerking als eerste leidt tot tevreden patiënten die meer steun voelen bij de problemen waar zij tegenaan lopen en dat daarnaast de behandelduur bij Dimence afneemt, waardoor er nieuwe patiënten geholpen kunnen worden. Dat zou een positief effect hebben op de wachttijden.

Juist in deze coronacrisis werpt de samenwerking zijn vruchten af.
De samenwerking is nog niet zo lang geleden gestart, maar we merken nu al, dat de samenwerking patiënten te goede komt, die in de coronacrisis geen of andere vormen van behandeling ontvangen dan zijn gewend zijn. Door intensiever overleg over hun situatie en de mogelijkheden. Zo was er onlangs een patiënt die op de wachtlijst stond bij Dimence, waarbij een acute situatie ontstond door de coronacrisis. De patiënt was bekend bij Vriendendiensten en zij hebben snel hulp van Dimence kunnen inschakelen. Ook is er een bezoeker van het zelfregiecentrum van Vriendendiensten, die computers wil repareren voor patiënten van Dimence. Zodat zij met hun gerepareerde computer kunnen video-bellen met hun behandelaar.

Er worden creatieve manieren ingezet om de gepaste afstand te kunnen houden tussen hulpverlener en patiënt. Laatst ging een GGZ-cliëntondersteuner bij een klinisch patiënt langs, die vragen had over haar financiën. De GGZ-cliëntondersteuner ging niet naar binnen, maar belde met de patiënt, terwijl zij de brieven waarover zij vragen had, tegen het raam hield. Zo kon de cliëntondersteuner telefonisch uitleggen waar de brieven over gingen. Een mooi voorbeeld hoe Dimence en Vriendendiensten Deventer toch ondersteuning bieden, zonder dat persoonlijk contact plaatsvindt.

Vorig artikelHeiwerkzaamheden A1 ter hoogte van Colmschate vanaf 11 mei
Volgend artikelStichting de Ulebelt zoekt ondernemer om horeca professioneel te exploiteren