DEVENTER – De gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar mogelijke plekken voor de realisatie van windmolens in de gemeente. Uit het onderzoek komen twee gebieden naar voren die het meest voor de hand liggen:

  • een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1;
  • een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1.

In deze gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens. Het college van Burgemeester en Wethouders wil deze gebieden aanwijzen als focusgebieden voor de realisatie van windmolens. Daarvoor wil het college eerst inwoners en de gemeenteraad raadplegen.

2 februari

Op dinsdagavond 2 februari 2021 om 19.30 uur organiseert de gemeente Deventer een tweede digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die hiervoor interesse heeft. De link naar de livestream wordt op 2 februari geplaatst op www.deventerstroomt.nl/windenergie. De avond eindigt uiterlijk om 21.30 uur.

12 december 2020

Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er al voor direct omwonenden van deze gebieden een online informatiebijeenkomst. Daarin werd het onderzoek en de keuze van het college voor de 2 gebieden toegelicht en werden vragen beantwoord. De opnames van de online bijeenkomst en de presentatie zijn terug te vinden op www.deventerstroomt.nl/windenergie. Op deze website vindt u ook alle achtergrondinformatie en de in december gestelde vragen en antwoorden.

Vorig artikelColumn Marcel Schoemaker: Bol.com
Volgend artikelGo Ahead Eagles – FC Volendam verplaatst naar aanstaande dinsdag