DEVENTER – Het afgelopen voorjaar was het 40 jaar geleden dat de Protestantse Christelijke Ouderbond in Deventer werd opgericht. De initiatiefnemer van deze oprichting is de rijwielhandelaar G. Draaisma. Voor deze oprichtingsvergadering wordt het CDA-gemeenteraads-lid H.C. van Dijk uitgenodigd om een korte toespraak te verzorgen. Hiernaast wordt er door het Christelijk Deventer Mannenkoor medewerking verleend aan deze gedenkwaardige bijeenkomst.

De altijd actieve heer Draaisma is ervan overtuigd dat de bejaarden uit Deventer samen sterk moeten staan. De jonge PCOB-afdeling wil wel een eigen geluid laten horen, maar beslist geen  ‘concurrerende’ organisatie van de andere bejaardenbonden worden. Men streeft ernaar om zoveel mogelijk met deze bonden samen te werken.

Het afgelopen voorjaar was de PCOB-afdeling door de  Covid-19 helaas niet in de gelegenheid om enige aandacht aan het 40-jarig jubileum te besteden. Toch wil het bestuur deze mijlpaal niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom heeft men nu, aan het begin van het nieuwe winterseizoen, een jubileummiddag gepland. Deze middag zal worden gehouden op woensdag 29 september a.s., om 14.30 uur in de Van Vlotenhof.

Voor deze plezante middag is de bekende Achterhoekse verhalenverteller Jan Leijenhorst uit Ruurlo uitgenodigd. Hij hoopt de aanwezigen te kunnen amuseren met de presentatie ”Met een verhaal op stap”.