DEVENTER – Van de 500 banen verdwijnen ongeveer 70 banen bij Bosch Thermotechniek in Deventer. Agnes van der Schuur, FNV Metaal: ‘De eerste arbeidsplaatsen verdwijnen in 2023 en de tweede aderlating volgt in 2025. Het is voor de medewerkers erg zuur dat de productie wordt verplaatst naar Turkije en Portugal. Ik begrijp de emoties en boosheid bij de medewerkers dan ook heel goed.’

In juni 2021 kondigde Bosch Thermotechniek in Deventer aan te gaan reorganiseren. Hoewel de aankondiging van de reorganisatie niet helemaal onverwacht kwam voor de medewerkers, leidde het tot veel onrust. FNV Metaal en CNV Vakmensen, hebben daarop in meerdere onderhandelingsrondes met de directie onderhandeld om te komen tot een goed sociaal plan.

Leden stemden in met sociaal plan
Van der Schuur: ‘Het blijft moeilijk voor medewerkers dat ze mogelijk op termijn hun baan verliezen. Maar we hebben met dit sociaal plan gelukkig goede afspraken weten te maken om de gevolgen van de reorganisatie voor de betrokken medewerkers adequaat op te vangen.’ Het akkoord met de directie kwam in november 2021 tot stand. De vakbondsleden hebben begin december met het sociaal plan ingestemd.

Werk naar werk begeleiding
Er zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo wordt ingezet op het begeleiden van werk naar werk door middel van scholings- en outplacementtrajecten. Ook voor medewerkers die eerder willen vertrekken, zijn goede afspraken gemaakt in de vorm van een vrijwillige vertrekregeling waarbij medewerkers die zelf een andere baan vinden of om een andere reden vertrekken voordat ze boventallig zijn toch een ontslagvergoeding ontvangen.

Scholingsbudget uitzendkrachten
Ook uitzendkrachten die langere tijd werkzaam zijn voor Bosch kunnen rekenen op een scholingsbudget. Van der Schuur: ‘Voor medewerkers die zo’n twee jaar voor hun pensioen zitten, is maatwerk mogelijk.  Denk dan in dienst blijven en/of vervangend werk krijgen aangeboden. Mogelijk vindt niet iedereen tijdig een andere baan. De medewerkers die tot het laatst blijven, kunnen rekenen op een goede fatsoenlijke beëindigingsvergoeding.’

Vorig artikelDeventer Ziekenhuis past parkeertarieven aan
Volgend artikelJubileumboek over de J.P. Sweelinckstraat in Deventer