DIEPENVEEN – Vanaf eind januari 2022 wordt op Landgoed Nieuw Rande in Diepenveen op de plek van de oude tuinmanswoning aan de Schapenzandweg, gestart met de
voorbereidingen van de bouw van een nieuw monument voor de toekomst: Nieuw
Smets Rande.

Een historisch landgoed dient met de tijd mee te gaan om toekomstbestendig te blijven.
Daarnaast is het voor IJssellandschap als particuliere stichting belangrijk om lange termijn
inkomsten te generen. Dit om behoud, herstel en ontwikkeling van het (IJssel)landschap en
de cultuurhistorische elementen te waarborgen zodat mens, plant en dier er tot in lengte van dagen van kunnen genieten. IJssellandschap heeft er daarom voor gekozen om deze
historische plek samen op nieuw in te vullen samen met een particulier, die met respect voor de historie wil investeren in een duurzame ontwikkeling.

Op deze plek aan de Schapenzandweg, waar nu nog de oude tuinmanswoning (1951) staat,
werd ruim 400 jaar geleden Smets Rande gebouwd. Een landhuis met allure dat het centrale punt was van landgoed Rande, met haar statige lanen en lange zichtassen. Duymaer van Twist kocht het landgoed in 1853, liet het ondertussen vervallen Smets Rande afbreken en bouwde 200 meter verderop Huis Nieuw Rande , waar nu Hotel-Restaurant Gaia gevestigd is. Het landgoed is in 1979 in het bezit van IJssellandschap gekomen. Het park, de opstallen en de directe omgeving zijn door IJssellandschap door de jaren heen opgeknapt en herstelt.

Het nieuwe landschapsontwerp is gebaseerd op de oude structuren. I’M Architecten uit
Deventer is door de opdrachtgever gevraagd een eigentijds landhuis te ontwerpen. Bij dit
ontwerp is rekening gehouden met de historische plek in combinatie met de mogelijkheden
binnen de bouwbestemming. Het moderne landhuis is als zichtlocatie weer gepositioneerd
binnen de oude gracht met de herstelde laan als zichtas. Ook wordt net als in vroegere
tijden, het kenmerkende voorplein weer terug gebracht.

Helaas betekent het terugbrengen naar de oude landschappelijke situatie in combinatie met
het bouwrijp maken, dat de bomen op de bouwlocatie worden verwijderd. We compenseren
dit door elders op het landgoed bomen aan te planten. Rondom de achtergelegen boerderij
De Oosterwaarden worden heggen een hagen aangeplant ten behoeve van de
kwaliteitsverbetering van het landschap.

De naastgelegen historische koetshuizen blijven uiteraard staan. Het bosgebied aan de
achterkant, met de contouren van de oude tuinen van Smets Rande blijft eigendom van
IJssellandschap. Op het landgoed ontstaat zo een nieuw monument voor de toekomst, dat
mede perspectief biedt aan het behoud van het landgoed op de lange termijn.

Vorig artikelCDA Deventer verrast vrijwilligers met lunch
Volgend artikelD66 stelt zich voor: #3 Alex de Bokx