DEVENTER – De Veenoordkolk en de Teugse kolk in de uiterwaarden van de IJssel zijn in trek bij veel wandelaars en hondenbezitters.

De vele loslopende honden in het gebied vormen echter een grote bedreiging voor vooral de vogels in en rond de plassen, terwijl het hier niet is toegestaan dat honden loslopen. De gemeente heeft besloten een deel van het gebied rondom de Veenoordkolk en Teugse kolk voor wandelaars en dus ook voor wandelaars met honden af te sluiten. Ook wordt er regelmatiger gecontroleerd op loslopende honden.

Vogelparadijs

De plassen net ten zuidwesten van de stad Deventer zijn in de jaren ‘70 ontstaan door grootschalige zandwinning voor de aanleg van de A1. In de loop der tijd is een mooi natuurgebied ontstaan, opengesteld voor wandelaars. De plassen, eigendom van de gemeente Deventer, worden beheerd door de stichting IJssellandschap. Het gebied is onderdeel van natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.

De kolken zijn belangrijk voor een groot aantal (zeldzame) vogelsoorten. Zo worden de eilanden in de plassen die in de lente en zomer ontstaan bij laag water gebruikt door broedvogels. Behalve voor vogels die er langere tijd verblijven, zijn de Veenoordkolk en Teugse kolk ook  één van de beste gebieden in Nederland voor trekvogels die één of meerdere dagen komen uitrusten en eten, om daarna hun reis weer te vervolgen. In drie jaar tijd zijn er 188 verschillende vogels waargenomen bij de kolken.

Bedreiging

De vele loslopende honden in het gebied zijn een grote bedreiging voor de vogels. Honden jagen op vogels, grijpen ze en ze zwemmen naar de eilanden in het midden van de kolken en verstoren nestelende vogels. Dit gebeurt ondanks dat bij elke ingang staat aangegeven dat honden aan de lijn moeten. Stichting IJssellandschap heeft in samenwerking met de vogelwerkgroep IJsselstreek daarom een rapport geschreven. Het rapport is gebaseerd op uitgebreide en langdurige waarnemingen in het gebied.

Maatregelen

In het rapport worden twee voorstellen gedaan om de overlast te beperken: ten eerste het afsluiten van een deel van het gebied rondom de kolken voor wandelaars en dus ook voor wandelaars met honden. Ten tweede: met enige regelmaat controle op loslopende honden in het gebied door handhaving. Beide maatregelen worden door het college van burgemeester en wethouders overgenomen.

Door het gebied slechts deels af te sluiten blijft het mooie natuurgebied nog steeds toegankelijk voor wandelaars. Voor het begin van het broedseizoen – in maart – plaatst de terreinbeheerder hekken en extra bordjes.

Vorig artikelPaul Bosvelt verlengt verbintenis tot medio 2025
Volgend artikelVier Deventer megafeesten met oud en nieuw