DEVENTER – De gemeente gaat samen met twee partijen onderzoeken of het mogelijk is om woningen te ontwikkelen op twee bijzondere plekken in de binnenstad van Deventer: bovenop de HEMA-vestiging in de Lange Bisschopstraat en in het KPN-gebouw aan de Bagijnenstraat. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 19 maart besloten.

Beide locaties zijn beeldbepalende gebouwen in de binnenstad. Bij de HEMA-vestiging gaat het om het toevoegen van woningen met een binnentuin bovenop de winkel en een verduurzaming van het pand. De HEMA-vestiging blijft gewoon bestaan.

Projectontwikkelaar Kosmos Development begeleidt deze ontwikkeling. Zij zijn gespecialiseerd in nieuwe gebruiksmogelijkheden van bestaande panden. Mark van Ginkel van Kosmos Development: ‘Het geldende Omgevingsplan maakt het mogelijk woningen bovenop het gebouw te bouwen. Dit heeft natuurlijk invloed op de omgeving en we willen dan ook graag met de direct omwonenden en belangenbehartigers in de binnenstad om tafel. Wij streven ernaar om samen tot een kwalitatief goed plan te komen’.

KPN gebouw

Voor het gebouw van KPN aan de Bagijnenstraat heeft KPN contact met een vastgoedpartij. Door de komst van snel en beter internet via glasvezel, kan KPN met veel minder ruimte in het bestaande gebouw uit. In samenwerking met de gemeente wordt de mogelijkheid van de herbestemming van een deel van de locatie naar een woonfunctie onderzocht.

Wethouder Lars Wijnhoud (Ruimtelijke Ontwikkeling) is blij met de afspraken. ‘Twee initiatieven die in de afgelopen jaren al wel eens benoemd zijn en waar we nu gezamenlijk écht werk van gaan maken. Twee totaal verschillende plannen, maar beide passend binnen de ambitie van Deventer om wonen, werken, ontspannen dicht bij voorzieningen te stimuleren; zowel voor startende, werkende jongeren als voor senioren die nog midden in het leven staan. De komende tijd bekijken we samen met de ontwikkelende partijen wat de mogelijkheden zijn.’

Vervolg

Voor beide locaties volgt op termijn een participatietraject. Voor de KPN-locatie is een wijziging van het Omgevingsplan nodig waar de gemeenteraad over besluit, voor de HEMA-locatie is een besluit van het college voldoende. Als alles volgens planning verloopt, zou de bouw van de woningen bovenop de HEMA begin volgend jaar kunnen beginnen. Bij de KPN-locatie gaat het om de tweede helft van 2027.

Vorig artikelYu Man Race neemt BigRun Deventer over (interview)
Volgend artikelEen dag vol magie en beleving op La Grande Paasbrocante